Yêu Lành Merchandise

Sản phẩm

Dàng tặng 20% doanh thu - Chung tay vì cộng đồng

20% doanh thu đến từ Bộ sản phẩm Yêu Lành package sẽ được gửi đến Treebank - nơi thực hiện những chiến dịch bảo vệ môi trường và giúp đỡ cộng đồng. "TreeBank - Vườn ở khắp nơi" là một sáng kiến phi lợi nhuận do Viện nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) quản lý. Năm 2024 TreeBank kêu gọi gây quỹ góp cây giống Nha Đam tạo sinh kế cho đồng bào Raglai ở Ninh Thuận. Người dân ở đây vẫn đang sống trong các vùng sâu, đất cát và luôn thuộc nhóm cộng đồng nghèo nhất Việt Nam, sống chủ yếu bằng trợ cấp nhà nước, không có việc làm và thu nhập ổn định. Chúng tôi tin rằng, việc góp cây giống Nha Đam sẽ tạo ra nguồn sinh kế bền vững cho cộng đồng nơi đây. Đồng thời, là cơ hội để chúng ta chung tay lan tỏa niềm vui và tình yêu thương.

Về dự án